Публикации

Ваучери

Играй и Спечели с Club Fly Academy

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОЛЕДНАТА ИГРA НА FLY-ACADEMY.COM

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта е с период на провеждане 3 (три) седмици – от 02.12.2017 до 23:59 ч. на 22.12.2017 г. включително.

1 седмица –  от 02.12.2017 до 23:59 ч. на 09.12.2017 г. включително.

Победителят ще се изтегли на 10.12.2017г

2 седмица – от 10.12.2017 до 23:59 ч. на 16.12.2017 г. включително.

Победителят ще се изтегли на 17.12.2017г

3 седмица – от 07.12.2017 до 23:59 ч. на 23.12.2017 г. включително.

Победителят ще се изтегли на 24.12.2017г

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„Скай България” ЕООД (наричан по-долу Организатор).

УЧАСТНИЦИ

В играта могат да вземат участие всички лица, които са спазили условията за участие в нея, имат навършени 18 години и не са служители на „Скай България” ЕООД

 

НАГРАДИ

Наградите, които може да спечелят участниците в играта, са:

  • 2 броя талони за отстъпка – 30 % от всички подаръчни пакетиза тандемни полети с парапланер, предлагани на сайта www.shop.fly-academy.com
  • 1брой подаръчен пакет, включващ ваучер от най-новите ни предложения. Подаръчни пакети –  „Витоша”, „Стара Планина” или „Морето”. Печелившият ще спечели посочения в коментара си към поста на играта подаръчен пакет.

Всяка седмица ще бъдат изтегляни по един печеливш. Първата и втората седмица печелившият ще получи подарък талон за отстъпка, а третата седмица -  ваучер за едно от трите ни нови предложения за полет с парапланер в тандем с инструктор описани по- горе и на www.fly-academy.com

Наградите не могат да бъдат заменени, както и не се изплаща номиналната им стойност.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници:

В играта може да участва всеки, който е харесал и коментирал поста. Коментарът трябва да съдържа избор кое от  трите нови предложения на Флай Академи би избрал за подарък или би полетял –  Подаръчен пакет София, Подаръчен пакет Стара Планина или Подаръчен пакет Морето и с коя локация от съответния пакет.

Пример: Пакет Морето – Албена

Играта не е обвързана с покупка.

На всеки от трите едноседмични етапа от играта, победителите ще бъдат избирани от заявилите участие в нея до момента. Един участник може да участва неограничен брой пъти.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

Победителите се избират на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъдат оповестени публично на фен-страницата на Club Fly Academy във Facebook в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа Facebook, за получаване на Наградата.

Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност.

В случай че участникът, спечелил наградата, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта във фен-страницата на Club Fly Academy и в страницата на Флай Акдеми във Facebook.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Тази игра не е обвързана с Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него.

С участието си в играта участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила, в това число дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Shop.fly-academy.com за целите на Игратa.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта.

Желаем Ви успех!

Екипът на Club Fly Academy